Het zwaard van Târgnon
Zonsondergang in de omgeving van Xhierfomont